Proiect de buget local al Municipiului Brașov 2024

Buget total: 1,843,030.23 (mii lei)

Creștere anuală a bugetului Municipiului


Venituri la bugetul local: 1,564,070.04 (mii lei)


Buget cheltuieli 2024: 1,842,530.23 (mii lei)

Servicii de calitate pentru brașoveni

Cheltuielile bugetului local


Brașovul gospodărit corect

Cheltuieli pentru salubritate, iluminat, asfaltări, spații verzi

243,667.00 mii lei


Bugetul instituțiilor subordonate


Brașov - campion al fondurilor europene

Proiecte pe fonduri nerambusabile
de aproape 3 miliarde de lei

Proiecte pe fonduri nerambursabile FINALIZATE în 2023

212.63 mil. lei

Achizitie mijloace de transport public - 8 autobuze electrice de 12 m

26.96 mil. lei

Achizitie mijloace de transport public - 12 autobuze electrice de 18 m

55.15 mil. lei

Achizitie de mijloace de transport modern - 25 de troleibuze și 10 autobuze hibrid

91.27 mil. lei

Construire gradiniță în zona Tractorul

9.51 mil. lei

Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport - parc La Iepure

10.82 mil. lei

Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A

11.81 mil. lei

Dotarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Brasov cu echipamente si materiale de protectie/dispozitive medicale în vederea cresterii capacitatii de a gestiona situatia de pandemie generata de virusul SARS-COV-2

4.31 mil. lei

Digitalizarea serviciilor sociale

2.81 mil. lei

Proiecte pe fonduri neramburasbile UE ÎN DERULARE

899.29 mil. lei

Achiziție 73 de autobuze electrice municipiul Brașov (+ 7 municipiul Săcele) - PNRR

227,76 mil. lei

Infrastructura de garaj pentru transportul public - POR

147,94 mil. lei

Campus integrat pentru învățământul dual Brașov - PNRR

122,73 mil. lei

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brașov - PNRR

76.00 mil. lei

Amenajare parc productie energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul UAT-Municipiul Brașov - POIM

67,67 mil. lei

Construire Park&Ride - Bartolomeu - POR

51.00 mil. lei

Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - 9 blocuri - PNRR

47,13 mil. lei

Înființarea și dotarea a două centre de reciclare - PNRR

37,23 mil. lei

Achiziția a 368 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deseurilor în Municipiul Brașov - PNRR

32,2 mil. lei

Construire de locuinte nZEB plus pentru tineri in Municipiul Brașov - PNRR

25,19 mil. lei

Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente - POR

20,59 mil. lei

Piste pentru biciclete, 4 trasee, 16,1 km - PNRR

19,21 mil. lei

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-traseul 1 (6 km.) - POR

15,91 mil. lei

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-traseu 2 (4 km.) - POR

7,45 mil. lei

Dezvoltare sisteme de transport inteligent (ITS)/eticketing (5 contracte) - PNRR

35,92 mil. lei

Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public - POR

15,47 mil. lei

Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din Municipiul Brasov prin construirea infrastructurii ecucationale - creșa tip - medie zona Tractorul - PNRR

15.00 mil. lei

Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov - POR

14,49 mil. lei

Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbană - Plan Urbanistic General, în Municipiul Brașov - PNRR

10,38 mil. lei

Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brașov - POR

7,38 mil. lei

Asistență tehnică pentru Calea verde, Regenerare urbană platforma Rulmentul și studiu Centrul istoric - POAT

4,72 mil. lei

Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov - POR

3,36 mil. lei

Terminal transport urban Gară Brașov - POR

3,35 mil. lei

Cetatea Brașovului Centru Istoric - PNRR

2,3 mil. lei

Reabilitarea energetică a Scolii Gimnaziale nr.5 Brașov - corp B - PNRR

2,19 mil. lei

Asigurarea incluziunii sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii in cazul copiilor celor mai vulnerabili din Romania finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

0,4 mil. lei

FOODCLIC

0,38 mil. lei

Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Sfântul Nicolae - PNRR

0,36 mil. lei

COSME - TourINN

0,24 mil. lei

Consolidarea ecosistemelor de inovare sociala profunda si inclusiva -Consolid8

0,07 mil. lei

Realizare Plan de Amenajare a Teritoriului Zonei Metropolitane Brașov - PNRR

0,06 mil. lei

Achiziție de mijloace de transport nepoluante - 7 microbuze și 10 autobuze electrice pentru Zona Metropolitană Brașov - PNRR

33,03 mil. lei

Brașovul se dezvoltă în cel mai rapid ritm din ultimii 30 de ani

Proiecte mari de infrastructură în derulare

 • Etapa: Lucrări în derulare
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Execuție
 • Etapa: Execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Finanțare a fost aprobată prin PNRR, apoi anulată de Ministerul Sănătății. Ulterior, Ministerul Sănătății s-a angajat că va contracta un împrumut prin BEI. Așteptăm contractarea împrumutului
 • Etapa: Obținere aprobare Ministerul Sănătății pentru proiectare și execuție

BRAȘOVUL EDUCATInvestim în educația copiilor noștri

CREȘE ȘI GRĂDINIȚE

138.88
mil.lei

Construire creșă Bartolomeu - zona Avantgarden (str. Lebedei)
Construire creșă Stupini - str. Fundăturii
Construire creșă și grădiniță în Tractorul - zona Socec - finanțare prin PNRR
Construire grădiniță cartier Tractorul Coresi II - INSIGRA
Construire grădiniță cartier Noua
Construire grădiniță cartier Astra
Construire grădiniță cartier Bartolomeu - Avangarden
Construire grădiniță cartier Stupini
Documentații tehnice și lucrări pentru extindere și mansardare
Documentații tehnice și lucrări pentru reabilitare / renovare / extindere și conformare ISU la infrastructura existentă

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL

103.52
mil.lei

Lucrări și documentații tehnice pentru extindere și mansardare
Documentații tehnice și lucrări pentru reabilitare / renovare / extindere și conformare ISU la infrastructura existentă
Școala buffer
Programul ,,Cornul și Laptele”
Finanțare complementară: obiecte de inventar, pază în școli, reparații curente, chirii, cazarea și hran elevilor din internate, premii elevi, participarea la competiții a elevilor de la Liceul cu Program Sportiv
Transport elevi

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

43.26
mil.lei

Campus școlar învățământ dual

SĂNĂTATE ȘI SOCIALBrașovul sănătos și cu grijă pentru toți

INFRASTRUCTURĂ DE SĂNĂTATE LA STANDARDE MODERNE

3,041.36
mil.lei

Spitalul clinic de pneumoftiziologie si boli infecțioase
Spitalul Regional de Urgență Brașov
Centre medicale de permanență (str. Dobrogea)
Cabinete stomatologice

CĂMINE, CANTINE ȘI LOCUINȚE SOCIALE

17.87
mil. lei

Reamenajare bloc de locuințe sociale str. Zizinului nr. 127C
Reabilitare module locuințe str. Carierei
Centrul pentru persoane cu dizabilități (str. Bârsei)
Reabilitare, modernizare și dotare Cantina Socială str.Panselelor nr.23

MOBILITATEBrașovul pietonilor, bicicliștilor și al traficului relaxat

MOBILITATE VERDE ȘI TRANSPORT PUBLIC EFICIENT

405.21
mil. lei

Autobuze și troleibuze electrice din fonduri nerambursabile
Eficientizarea transportului public prin amenajarea de benzi dedicate
Garaj pentru autobuzele electrice
Stații de încărcare autovehicule electrice

PIETONI ȘI BICICLIȘTI

45.65
mil. lei

Piste de biciclete - 2 proiecte în execuție; 4 trasee în proiectare, finanțate prin PNRR; 5 trasee finanțate din bugetul local
Calea verde ( piste pentru biciclete și trotuare/alei pietonale)
Construire garaje de biciclete în cartiere
Reabilitare pasaje pietonale

PARCĂRI

56.28
mil. lei

Park&Ride Bartolomeu - execuție
Amenajare noi parcări publice în cartierele Brașovului
Parcări multietajate sub și supraterane
Parcări supraetajate automatizate în cartiere - proiect pilot
Park&Ride la intrările în oraș - Noua, Triaj, Calea Feldioarei

STRĂZI MODERNE

24.08
mil. lei

Extindere și modernizare 52 de străzi
Reparații și modernizări pasaje și poduri
Continuarea lucrărilor de infrastructură mare: str. Narciselor, str. Cucului, str. Institutului
Două pasaje rutiere noi - Avantgarden/Institutului - Calea Făgărașului și Tractorul - Calea Feldioarei

MEDIUBrașovul verde și curat

PARCURI ȘI BIODIVERSITATE

137.73
mil. lei

Plantare de arbori noi, reamenajare și întreținere zone verzi și locuri de joacă
Amenajare parcuri și zone verzi - studii
Parcuri noi în cartiere (Centrul Nou, Bartolomeu Avantgarden-Tractorul) - documentații tehnice în lucru
Amenajarea Dealului Straja ca parc public (zona Cetățuiei)
Amenajare parc Bartolomeu, str. Lânii
Amenajare spații dedicate animalelor de companie

ECONOMIE CIRCULARĂ, RECICLARE, CURĂȚENIE

224.14
mil. lei

Infrastructură inteligentă pentru colectarea selectivă a deșeurilor (368 de ecoinsule în cartiere, finanțate prin PNRR)
Centre de reciclare (două centre, finanțare PNRR)
Toalete publice automatizate
Toalete publice în parcuri - documentații
Închidere definitivă a gropilor istorice de gunoi
Salubrizare și deszăpezire

CALITATEA AERULUI ȘI A APEI

1.11
mil. lei

Actualizare plan de calitatea aerului
Montare de panouri fonoabsorbante
HUB testare tehnologii inovatoare (laborator urban) - senzori mediu, stații meteo
Actualizare hărți de zgomot
Studiu de torenți în zona Șchei
Proiecte noi pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa și canalizare în Stupini, Tractorul și str. Narciselor
Proiect nou privind monitorizarea și prevenția riscului la inundații

SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

145.62
mil. lei

Proiect nou pentru parc fotovoltaic, proprietate a Municipiului Brașov
Panouri fotovoltaice pe școli și clădiri publice
Eficientizarea energetică a clădirilor publice
Eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ
Eficientizarea energetică a blocurilor
Investiții în modernizarea rețelei publice de termoficare, zona Florilor

URBANISM și PATRIMONIUBrașovul dezvoltat armonios

AMENAJARE SPAȚII PUBLICE

50.47
mil. lei

Reamenajare Piața Sfatului - documentații tehnice
Reamenajare Curtea Johannes Honterus / Biserica Neagră - documentații tehnice
Reamenajare zona Gării - documentații tehnice
Amenajare spațiu public zona Modarm - Star - documentații tehnice
Extindere, modernizare și eficientizare energetică a iluminatului public
Concept nou pentru iluminatul arhitectural din zona istorica
Modernizare piețe - Astra, Dacia, Star, Triaj - documentații tehnice
Reabilitare Strada Sforii

AMENAJARE CLĂDIRI

8.67
mil. lei

Reabilitarea fațadelor din Centrul Istoric
Analiză de risc seismic
Reparații curente monumente istorice
Reabilitare troițe
Amenajare centre de cartier - documentații tehnice

FORTIFICAȚII ȘI MONUMENTE

8.96
mil. lei

Cetățuia Brașovului - lucrări de punere în siguranță și documentație restaurare
Reabilitare turnuri și bastioane
Documentație reabilitare Poarta Ecaterina
Reparații curente Poarta Șchei
Monument dedicat eroilor Revoltei din 15 noiembrie 1987
Monument nou, dedicat memoriei lui Liviu Corneliu Babeș - lucrări
Reamenajare Parcul Eroilor - monument nou dedicat Eroilor Revoluției din decembrie 1989 - lucrări

ACHIZIȚII / EXPROPRIERI

27.75
mil. lei

Exproprieri: str. Narciselor, str. Institutului, drum acces parc fotovoltaic, Grădinița nr. 7, Calea verde
Achiziții imobile: pe str. Panselelor (cămin pentru persoane vârstnice); str. Constantin Lacea (grădiniță); Olteț nr. 11 ș.a.

Brașovul culturalCULTURĂ

INSTITUȚIILE DE CULTURĂ

77.81
mi. lei

Teatrul Sică Alexandrescu
Opera
Filarmonica
Teatrul de păpuși ,,Arlechino"
Centrul Cultural Apollonia Hirscher
Cinema Astra
Cinema Modern

EVENIMENTE ȘI PROIECTE CULTURALE

8.48
mil. lei

Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale
Finanțarea evenimentelor majore ale Brașovului - Junii, 15 noiembrie 1987, Vara culturală, Sărbătorile de iarnă
Centrul interactiv de Știință și Artă pentru Copii

TURISM și AFACERIBrașovul prosper

INFRASTRUCTURĂ PENTRU TURISM ȘI RECREERE

38.82
mil. lei

Sanie de vară în Poiana Brașov - execuție
Iluminat Pârtia Lupului și Drumul Albastru
Iluminat pârtii Drumul Roșu și Subteleferic
Instalație de transport pe cablu: telescaun Drumul Roșu și telescaun Kanzel
Modernizare domeniul schiabil - documentații tehnice
Bikepark Poiana Brașov

STRATEGII, PARTENERIATE și INFRASTRUCTURĂ PENTRU AFACERI

5.46
mil. lei

Dezvoltarea de oportunității de afaceri - platforma CET
Operaționalizare și dotări incubator de afaceri CATTIA
TourINN (parteneriat pentru IMM-uri din Turism)
Consolidarea ecosistemelor de inovare sociala profunda si inclusiva -Consolid8
EXPOREAL

SPORTBrașovul sportiv

INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ

437.13
mil. lei

Sală Polivalentă
Stadionul Tineretului
Construire și renovare săli de sport aferente unităților de învățământ - 6 proiecte
Complex sportiv Carpați - stadion și sală de sport - finalizare
Skatepark Fartec - execuție
Investiții și dotări Direcția de Administrare a Infrastructurii Sportive

CLUBURI ȘI EVENIMENTE SPORTIVE

51.18
mil. lei

Finanțare proiecte sportive
CSM Corona
Gala Sportului Brașovean

GUVERNANȚĂBrașovul Administrat Corect

DIGITALIZARE ȘI TRANSPARENȚĂ

7.55
mil. lei

Sistemul de licitație electronică pentru parcările rezidențiale
Sistem de monitorizare a traficului
Soluții electronice aviz unic
Sisteme cu panouri de informare în timp real privind gradul de încărcare a traficului
Radare
Implementare semnătură electronică
Upgrade GIS - platforma Urbanism
Sistem integrat call-center
Platforma online de management școlar
Aplicație software mobilă dedicată domeniului schiabil
Echipamente IT

GUVERNARE PARTICIPATIVĂ

5.00
mil. lei

Bugetare participativă - fonduri pentru proiectele comunității
Ghid de finanțare pentru proiecte sociale, de educație, de mediu, comunitare și pentru tineret

Descarcă bugetul detaliat

(versiuni disponibile după caz: PDF, Excel, PowerPoint)

1. Comunicat
2. Buget general sectiuni de functionare si dezvoltare
  
3. Buget general detaliat
  
4. Institutii buget local
  
5. Proiect buget unități de învățământ
  
6. Servicii socio-medicale DAS
  
7.Gospodărirea orașului
  
8. Proiecte cu finantare UE
  
9. Proiecte împrumuturi PNRR
  
10. Proiecte nerambursabile PNRR
  
11. Obiective investiții majore
  
12. Bugetul de venituri proprii și subvenții
  
13. Buget local
14. Buget centralizat al creditelor interne
15. Buget centralizat al fondurilor externe nerambursabile
16. Buget centralizat venituri proprii și subvenții
(pentru descarcarea unui fisier - click pe icoana PDF, Excel sau PowerPoint)

Lasă-ne opinia ta
despre bugetul municipiului pe 2024

Trimite un e-mail cu sugestiile tale la infopublice@brasovcity.ro
până în data de 09.02.2024